​Framtidens lekplats 2021

Tekniktävlingen 2021-22 åk 5 och 6

H​ur ska barn och unga få tillgång till framtidens ytor för lek och häng när beslutsfattare bygger en allt tätare stad där lekytorna blir färre och grönområdena mindre, bland annat till förmån för biltrafiken och nya höga hus? Hur vill vill barn och unga leka och träffas i framtiden? Hur vill de att det skall se ut? Under hösten 2021 har elever i grundskolan visionerat och byggt ”Framtidens lekplats 2121”. Resultaten ser du här – imponerande arbeten av Sveriges framtid!

Uppdraget är att ta fram en idé och designa en modell av en framtida lekplats i en närmiljö. Lekplatsen ska kunna användas av alla barn och ungdomar och den ska vara kul, utmanande, pulshöjande och uppmuntra till att vara utomhus tillsammans. Skapa en framtida mötesplats som är kreativ, inspirerande och stimulerande!

Digital utställning

Stort tack till arrangörerna!

Tekniktävlingen

Tekniktävlingen startades år 1993 på Tekniska Samfundet och syftar till stimulera intresse för teknik genom att eleverna prövar på hur en ingenjör arbetar och genomför ett projekt från idé till prototyp. Utmaningarna har ett holistiskt perspektiv och fokuserar på hållbara lösningar. Tekniktävlingen är en lagtävling som riktar sig till åk 5-6. Alla elever i klassen är med och bidrar  i arbetet. Innehållet är kopplat till kursplaner och kan vara ett stöd i  tex teknikundervisningen. Läs mer om Tekniktävlingen på www.chalmers.se/skolsaverkan